Zamenhofov dan 2010

ZDRU®ENJE ZA ESPERANTO SLOVENIJE SLOVENIA ESPERANTO-LIGO

Štefanova 9, 1000 Ljubljana

Datum: 2. 12. 2010

V A B I L O

Vabimo vas na Srečanje ob Zamenhofovem dnevu, ki bo v soboto, 11. 12. 2010 v Ljubljani.

Program:

Strani