Na predstavitvi Blejskega zvona v Ljubljani tudi srbska veleposlanica

V ponedeljek, 14. maja 2018, je bila v Slovenskem centru PEN v Ljubljani predstavitev dvojezične izdaje romana srbskega esperantskega pisatelja Stevana Živanovića La sonorilo de Bled / Blejski zvon.  Pogovor je vodila predsednica Slovenskega centra PEN Ifigenija Simonović, na njena vprašanja pa so odgovarjali predsednik ZES mag. Janez Jug, pisatelj in prevajalec mag. Vinko Ošlak ter prevajalec romana Milan Jarnovič.

Esperantsko društvo Maribor je aprila 2018 izdalo drugo, dopolnjeno dvojezično izdajo romana La sonorilo de Bled | Blejski zvon. Original v esperantu je nastal okoli leta 1925 izpod peresa srbskega esperantista Stevana Živanovića. Prvo izdajo, ki so jo predstavili decembra 2017 v Lendavi je urednik Mario Vetrih dopolnil s komentarji in odpravil napake, zlasti v esperantskem besedilu. Po prvi predstavitvi nove izdaje 19. aprila na Bledu je bila tokrat predstavljena v Slovenskem centru PEN v Ljubljani.
 

Slika:  Omizje v centru PEN od leve: Jug, Simonović, Ošlak in Jarnovič (Foto: Ostoj Kristan)

Ker se esperanto redko ali sploh prvič pojavlja v slovenskem PEN-u, je gostiteljica najprej povprašala o nastanku in vlogi esperanta v svetovni zgodovini in zlasti pri nas. Publika, med katero je bilo precej esperantistov, je slišala mnogo novega o esperantu, saj sta poznavalca Jug in Ošlak nanizala vrsto podrobnosti in novih podatkov iz zornega kota jezikoslovja in družbene vloge esperanta.

Glede na čas, v katerem je avtor romana Stevan Živanović deloval in delo napisal, je bilo prikazovanje ozadja v Kraljevini SHS oz. Kraljevini Jugoslaviji posebej zanimivo za prisotno veleposlanico Republike Srbije v Ljubljani,njeno ekscelenco Zorano Vlatković. Poudarjeno je bilo uspešno sodelovanje dveh človekoljubov, koroškega Slovenca dr. Jakoba Stefančiča in Srba Stevana Živanovića, ki sta po prvi svetovni vojni več let vodila esperantsko gibanje v Kraljevini SHS oz. Jugoslaviji. Ker sta ti dve osebnosti vredni spomina, je bilo sklenjeno, da slovenski PEN pozove Občino Bled, da obeleži Stevana Živanoviča s spomenikom ali poimenovanjem ulice, in srbski PEN, da podobno predlaga obeležitev spomina na Jakoba Štefančiča, ki se je v prvi svetovni vojni boril kot prostovoljec na srbski strani potem, ko je bil izpuščen iz ruskega ujetništva. To naj bi tudi vzpodbudilo preučevanje življenja in dela teh dveh skoraj pozabljenih esperantistov in človekoljubov v Sloveniji in Srbiji.

Dogodek v Slovenskem centru PEN je minil v prijetnem vzdušju in je prispeval k boljšemu poznavanju vloge esperantskega gibanja in esperantske književnosti, kar ima pri kulturno visoko izobraženi publiki Centra PEN posebno težo. Pohvaliti je treba sotrudnike slovenske izdaje Blejskega zvona, ker so svojim prostovoljskim delom veliko dodali v zakladnico esperantske kulture in razumevanja med narodi.   (Ostoj Kristan)