Letna skupščino Združenja za esperanto Slovenije bo 27. marca

Redna letna Skupščina Združenja za esperanto Slovenije bo v soboto, 27. marca 2010, ob 10. uri v Ljubljani v prostoru Oddelka za lokalno samoupravo, Štefanova 11. Obravnavala in sprejela bo poročilo o delu, finančno poročilo in poročilo Nadzornega odbora, izvolila nove organe ZES za obdobje 2010-2012 in sprejela program dela v letu 2010. Več v vabilu.

Priloga: