Dan mednarodnega jezika esperanta

Danes esperantisti praznujejo dan esperanta, ker je 26. julija 1887 izšla »Prva knjiga«, prvi učbenik Mednarodnega jezika, ki se zdaj imenuje esperanto. Izvirni naslov Prve knjige v ruščini je "Международный языкъ. Предисловіе и полный учебникъ." (Meždunarodnyj jazyk''. Predislovije i polnyj učebnik"; Mednarodni jezik. Predgovor in celoten učbenik). Napisal jo je  L. L. Zamenhof  in izdal pod psevdonimom Dr. Esperanto.

V knjižici je navedeno, da jo je ruska carska cenzura odobrila 21. maja 1887 (po ruskem julijanskem koledarju, tj. 2. junija po gregorijanskem koledarju). Druga odobritev ruske cenzure z dovoljenjem razširjanja ima datum 14. julij (po ruskem julijanskem koledarju, tj. 26. julij po gregorijanskem koledarju). Ta datum na splošno velja kot datum izida in kot rojstni dan esperanta.

Prvi učbenik esperanta ima samo 40 strani in prilogo večjega formata. Vsebuje predgovor (Antaŭparolo) na 28 straneh (74 odstotkov),  osem obrazcev za obljubo o učenju (Promeso) na štirih  straneh (11 odstotkov) in učbenik (Lernolibro) na šestih stranek (16 odstotkov). V prilogi pa je slovar z 917 koreni.