Sesio de Akademio Internacia de la Sciencoj - unuafoje dum la Itala Kongreso

Emblemo de AIS

Ĉi-jare, unuafoje en la Itala Kongreso, okazos sesio de Akademio Internacia de la Sciencoj (AIS), simile al  la sesioj de AIS kadre de la Internacia Kongresa Universitato, kiuj okazas jam preskaŭ dudek jarojn dum la Universala Kongreso de UEA, kaj la Internacia Vintra Universitato (IVU) kiu okaza

Jarlibro 2014 aperis

Titolpaĝo de Jarlibro 2014

Komence de julio aperis Jarlibro 2014. En la antaŭparolo prezidanto Mark Fettes rerigardas al la optimismo en 1914, kiam pacmovado estis forta kaj ekestis diversaj internaciaj organizaĵoj. Ĉion rompis la milito, kiu nuligis ankaŭ la 10-an UK en Parizo.

Paĝoj