Srečanje ob 130-letnici esperanta

Srečanje ob dnevu esperanta bo v sredo, 26. julija 2017, od 10. do 13. ure, v Ljubljani, Štefanova 11. Namenjeno je počastitvi 130-letnice gibanja za esperanto, 100-letnice smrti L. L .Zamenhova, 110-letnice esperanta v Sloveniji in 80-letnice Združenja za esperanto Slovenije.  V prvem delu bodo predavanja in predstavitve (J. Jug, J. Zadravec idr.), v drugem delu pa izbor treh najboljših predlogov za logotip Združenja za esperanto Slovenije