Organizaĵoj

Najpomembnejše mednarodne organizacije / La plej gravaj internaciaj organizaĵoj

Esperanto

Združenje za esperanto Slovenije / Slovenia Esperanto-Ligo

Štefanova 9, 1000 Ljubljana

e-pošta info@esperanto.si

http://www.esperanto.si/

 

Esperantsko društvo Ljubljana / Esperanto-Societo Ljubljana

Trebinjska 14, 1000 Ljubljana

e-pošta info.ljubljana@esperanto.si

 

Esperantsko društvo Maribor / Esperanto-societo Maribor

Maistrova 5, 2000 Maribor

e-pošta info@esperanto-maribor.si

http://esperanto-maribor.si/

 

Železničarsko esperantsko društvo Maribor / Fervojista Esperanto-Societo Maribor

pp. 123, 9220 Lendava - Lendva

e-pošta fes.maribor@amis.net

http://www.fes.si/

 

Društvo za evropsko zavest / Societo por la eŭropa konscio 

Besednjakova 1, 2000 Maribor

fax: 02/ 420 06 62,

tel. 02/ 234 11 24

e-pošta: zlatko.tisljar@siol.netklaus.nekrep@treibacher.at

Državne organizacije

Esperantske organizacije po svetu /  Esperanto-organizoj tra la mondo.

Splošne / Ĝeneralaj

strokovne // fakaj

območne // regionaj

Mednarodne esperantske organizacije na spletu