Aperis nova numero de la bulteno de SlEL

La unua ĉi-jara numero de la bulteno Informacije / Informoj estas legebla ĉi tie.