Informacije = Informoj, maj 2017

Izšla je majska številka biltena Informacije = Informoj. V uvodniku je urednik Ostoj Kristan zapisal: »Zaključen je letni ciklus občnih zborov in skupščin naših esperantskih organizacij. Poleg formalnosti pa so bili tudi bolj ustvarjalni dogodki, o katerih poroča ta številka biltena: pobuda Dan za esperanto, uspela 19. konferenca Alpe-Jadran, ponoven obisk na osnovni šoli Ketteja in Murna v Ljubljani itd. Pred nami pa so TVU in Parade učenja ter posvetovanje o prihodnosti esperanta na Polževem. Opažamo znatno povečano količino objav v osrednjih in lokalnih medijih, na spletiščih in družabnih omrežjih. Tudi poleti in med počitnicami naše gibanje ne sme spati. Glede na to, da je svetovni esperantski kongres letos v oddaljeni Južni Koreji, bi bilo primerno obeležiti svetovni dan esperanta 26. julij s kakim odmevnim dogodkom pri nas ali v bližnji soseščini.«